Sofistikované a vizuálne príťažlivé prvky sú z čistých a prírodných materiálov. Spĺňajú environmentálne požiadavky a ponúkajú neobmedzené možnosti dizajnu. Vstavané technické vlastnosti spĺňajú súčasné vysoké požiadavky na spomaľovanie horenia a ponúkajú širokú škálu akustických vlastností. Spoločne tieto vlastnosti a naša zvýšená pozornosť venovaná detailom dosahujú produkt najvyššej kvality. Pretože inovatívne projekty, potrebujú invovatívne produkty.