Adresa:
1st Unispo s.r.o
Novozámocká 185
Nitra Dolné Krškany 949 05

IČO: 34152121

DIČ: 2020977200

IČDPH: SK 2020977200

konateľ : Mgr. Róbert SACHS
tel. 0915 818 818
email.: unispo@unispo.sk

manažer: Dominika Bédiová
tel. 0918 884 995
email: objednavky@unispo.sk

manažer: Mgr. Peter Együd
tel.: 0905 884 997
email: egyud@unispo.sk

manažer: Oľga Sachsová
tel.: 0905 324 784
email: objednavky@dizajn-shop.sk

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č.2709/N